Thursday, 8 June 2017

AREA OFFICER TURUN PADANG

Inisiatif perlaksanaan melalui Jawatankuasa Penduduk  Majlis Perbandaran Manjung, Ahli Majlis bertindak sebagai Area Officer dan menjadi pengerusi penyelaras bagi jawatankuasa ini. 

#kenalimereka


Program Interaksi Bersama Pemimpin
Ayer Tawar
8 Jun 2017
Tamam Ayer Tawar dan Taman Dinding

Ahli Majlis Pang Chok Kin selaku pengerusi penyelaras Jawatankuasa Penduduk Zon 18 Ayer Tawar turun padang bagi berinteraksi bersama penduduk setempat menyelami masalah dan mencari jalan penyelsaian.

Program ini merupakan satu inisiatif pelaksanaan melalui Jawatakuasa Penduduk dimana Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Manjung bertindak sebagai pengerusi penyelaras. 

Melalui sesi ini, penduduk berpeluang mengemukakan aduan dan cadangan terus kepada Ahli Majlis. Tindakan segera yang bersesuai dengan isu juga telah diselesaikan pada waktu yang sama.

Oleh Bahagian Kemasyarakatan, Jabatan Pembangunan Komuniti & Sosial
Majlis Perbandaran Manjung

0 comments: